Mogelijkheden


Ontwikkeling en Ondersteuning op Maat voor kinderen met een anders verlopende ontwikkeling van 0-18 jaar

 

Specialisaties: 

  • Sensorische Integratie (prikkelverwerking) 
  • Vertalen vraag/behoefte/gedragingen kind voor omgeving
  • Verborgen kansen kind signaleren vanuit interesse
  • Contact kind vergroten
  • Stimuleren ontwikkeling mondgebied 
  • Houvast creëren voor kind binnen (dagelijkse) routine
  • Opvoedingsgerichte adviezen
  • Aandacht voor brusjes
  • Ondersteuning na dolfijntherapie