Mogelijkheden


Maatwerk met zorg biedt:

 

    Ontwikkeling en ondersteuning op maat

              voor kinderen van 0-18 jaar

 

Specialisaties: 

 • Sensorische Integratie (prikkelverwerking)
 • Contact kind vergroten
 • Vertalen vraag/behoefte/gedragingen kind voor omgeving
 • Stimuleren ontwikkeling mondgebied
 • Aandacht voor brusjes
 • Verborgen kansen kind signaleren vanuit interesse
 • Houvast creëren voor kind binnen (dagelijkse) routine
 • Ondersteuning na

   dolfijntherapie)


Op zoek naar concrete voorbeelden?

Werken aan:

 

 • Spraak/taalontwikkeling
 • Zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 • Motorische ontwikkeling
 • Sensorische integratie (prikkelverwerking)
 • Keuzes maken
 • Grenzen aangeven
 • Emotieregulatie
 • Spelactiviteiten (ook samen/zelf spelen)
 • Activiteiten/beweging/ontspanning
 • Structuur/overzicht/duidelijkheid creëren
 • Schoolgerelateerde vaardigheden (lezen/schrijven/klok kijken, etc.)
 • Planningsvaardigheden (bijv. m.b.t huiswerk)