Voorbeelden


Werken aan:

 

 • Spraak/taalontwikkeling
 • Zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 • Motorische ontwikkeling
 • Sensorische integratie (prikkelverwerking)
 • Keuzes maken
 • Grenzen aangeven
 • Emotieregulatie
 • Spelactiviteiten (ook samen/zelf spelen)
 • Activiteiten/beweging/ontspanning
 • Structuur/overzicht/duidelijkheid creëren
 • Schoolgerelateerde vaardigheden (lezen/schrijven/klok kijken, etc.)
 • Planningsvaardigheden (bijv. m.b.t huiswerk)