Werkwijze


(bijv. contact/communicatie, zelfstandigheid, eten/drinken,

               slapen, zindelijkheid, gedrag, spraak/taalontwikkeling,

               bewegingsgerichte kansen, emotieregulatie, Sensorische

               Integratie, structuur, opvoedingsgericht,

 

               ontwikkelingsvragen, brusjes)

Kern werkwijze

 • aansluiten bij mogelijkheden en interesses kind
 • afwisseling inspanning - ontspanning
 • gewenst/goed gedrag bekrachtigen
 • alternatief bieden voor "ongewenst" gedrag
 • bieden basisvoorwaarden veiligheid en vertrouwen
 • aansluiten in communicatie (gesproken taal + evt. gebaren/foto's/picto's/verwijzers)

 

Kwaliteit

 • KIWA-keurmerk (kwaliteitskeurmerk voor ZZP-ers in de zorg)
 • SKJ-registratie (geregistreerd jeugdprofessional)
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (klachten- en geschillencommissie)
 • Jaarlijks cursus Kinder-EHBO (incl. reanminatie)
 • Algemene Voorwaarden

 

Trainingen/cursussen

 • 6-daagse cursus Sensorische Informatieverwerking
 • Epilepsietraining
 • Cursus "Contactgericht Spelen en Leren" (CSL) Module 1
 • Workshop 'Sensorische Integratietherapie'
 • Training 'Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling'
 • Cursus 'Medicijngebruik'
 • Cursus 'Communiceren als het niet vanzelfsprekend gaat' (incl. gebaren)
 • Trainingsdag 'Contactgericht communiceren'
 • Workshop 'Sporten met kinderen met autisme'
 • Themadag Auti-communicatie - "Geef me de 5"